Anhydriet, wat is dat?

Het mineraal anhydriet is de ongehydrateerde variant van gips (calciumsulfaat), met als chemische formule CaSO4. Door compactie ontstaan uit natuurlijke gipsafzettingen anhydrietpakketten. Deze kunnen zeer omvangrijk worden en deze evaporieten gelden als goede seals (afsluitingen) voor reservoirs. Met name in de Noordzee zijn in de late Trias grootschalige evaporieten, waaronder gipsen, afgezet. Onder invloed van druk en temperatuur zijn die gipsen anhydriet geworden. Dit proces noemt men diagenese.

 

* Bron Wikipedia